My Students

BSc

MSc

PhD

My former Students

PhD

 1. Ігор Крашений, червень 2017, Метод аналізу томографічних зображень мозку на основі нечіткої логіки для системи діагностування хвороби Альцгеймера / Fuzzy logic based tomography image analysis method for automated Alzheimer's Disease diagnosis

MSc

 1. Микола Яненко, червень 2018, Моделювання електроенцефалограм для розпізнавання рухів пальцями / Electroencephalogram modeling for finger movement recognition
 2. Іван Котючий, червень 2018, Метод кількісного аналізу функціональних зв'язків у мозку при епілепсії / Method for brain functional connectivity analysis in epilepsy
 3. Дмитро Домашенко, червень 2018, Діагностика хвороби Альцгеймера на основі аналізу МРТ-зображень / Alzheimer's Disease diagnosis using MRI image analysis
 4. Сторожук Богдан, червень 2016, Класифікація сигналів ЕЕГ на основі спектральної ентропії для прогнозування епілептиформної активності / EEG spectral entropy classification for epileptic activity prediction
 5. Авілов Олексій, червень 2015, Ентропійний аналіз біомедичних сигналів / Entropy analysis of biosignals
 6. Ваврещук Антон, червень 2015, Дослідження зв'язків між областями головного мозку на основі даних електроенцефалографії / Study of connections between brain areas based on EEG data
 7. Нехай Володимир, червень 2015, Дослідження варіабельності ритму серця для прогнозування епілептичних нападів / Heart rate variability for epileptic seizure prediction
 8. Сагумбаев Иван, червень 2015, Визначення стадії поділу клітин на основі даних флуоресцентної мікроскопії / Cell staging from fluorescence microscopy
 9. Закорчевний Михайло, червень 2014, (Дослідження динамічних характеристик серцевого ритму / Investigation of heart rate dynamics)
 10. Удовиченко Євгеній, червень 2014, (Аналіз карт розподілу густини струму в міокарді / Analysis of current density distribution maps in myocardium)
 11. Топіха Олександр, червень 2013, Прогнозування епілептичних нападів / Epileptic seizure prediction
 12. Ставоровський Костянтин, червень 2013, Поліспектральний аналіз біосигналів / Polyspectral analysis of biosignals
 13. Чугуй Олександр, червень 2013, Методи та засоби реографії / Rheography with phase measurements
 14. Крашений Ігор, червень 2013, Аналіз та моделювання зорових викликаних потенціалів / Analysis and modeling of evoked potentials
 15. Панічев Олег, червень 2013, Моделювання електроенцефалограм з врахуванням міжканальних взаємозв'язків / Modeling of EEG with interchannel interactions
 16. Танчик Андрій, травень 2012, Аналіз складових варіабельності ритму серця / Analysis of heart rate variability components
 17. Бігун Єгор, травень 2012, Дослідження нелінійних характеристик роботи мозку / Nonlinear characteristics of brain activity
 18. Сакаєв Едуард, червень 2011, Методи дослідження варіабельності серцевого ритму / Techniques for heart rate variability analysis
 19. Михайлова Юлія, червень 2011, Класифікація сигналів електроенцефалографії на основі параметрів ентропії / EEG signal classification using entropy parameters
 20. Кіркач Олексій, червень 2010, Вейвлет-аналіз електрокардіограм для оцінки варіабельності серцевого ритму / Wavelet-analysis of electrocardiogram for heart rate variability evaluation
 21. Косик Дар'я, червень 2010, Використання нанодатчиків в онкології / Nanosensors in oncology
 22. Боділовський Олег, червень 2010, Електроенцефалографічна система моніторингу глибини анестезії / Electroencephalographic system for depth of anaesthesia monitoring
 23. Іностроза Сінтія, червень 2009, Розпізнавання епілептиформних патернів в електроенцефалограмі / Epileptiform patter recognition in electroencephalogram
 24. Дородних Олег, червень 2009, Обробка зображень для дефектоскопії контактної поверхні оптичного кабеля / Image processing for defectoscopy of optical cable contact surface

MEng

 1. Коломієць Богдан, грудень 2018, Дослідження кількісних характеристик стабілограм людей різного ступеня тренованості / Stablogram quantitative characteristics study of people with different fitness level
 2. Манько Максим, грудень 2018, Автоматизована система детекції легеневих вузлів на КТ-зображеннях / Computer Aided Detection of Pulmonary Nodules from CT Images
 3. Селезньов Іван, грудень 2018, Аналіз електроенцефалограми для дослідження емоційного стану людини / Electroencephalogram analysis for studying human emotional states
 4. Агарков Артем, грудень 2018, Система класифікації одноканальних ЕКГ за допомогою згорткових нейронних мереж / Classification of single lead ECG based on convolutional neural networks
 5. Шелестов Іван, січнь 2017, Аналізатор ЕКГ для визначення патологій серцевої діяльності / ECG Signal analyzer for detecting cardiac abnormalities
 6. Дружинін Валентин, січень 2017, Методи та засоби ентропійного аналізу електроенцефалограм / Methods of entropy analysis of electroencephalograms
 7. Горичевський Андрій, лютий 2011, Стеганографічна система передачі біомедичних даних/Steganographic system for biomedical data transmission
 8. Бєлах Юрій, лютий 2011, Підвищення якості ангіографічних зображень/Increasing of the angiographic images quality
 9. Коротенко Яков, лютий 2011 р., тема роботи "Електронна система зв'язку мозок-комп'ютер" ("Electronic system of brain-computer interface")
 10. Шумра Геннадій, червень 2010 р., тема роботи "Методи оцінки варіабельності серцевого ритму" ("Techniques for heart rate variability evaluation")
 11. Яновіцька Анна, червень 2009 р., тема роботи "Моніторинг глибини наркозу за допомогою біспектрального аналізу" ("Depth of narcosis monitoring by bispectral analysis")

BSc

 1. Коломієць Богдан, червень 2017, Система реєстрації та аналізу стабілограм людини / System for registration and analysis of human stabilogram
 2. Смірнов Ярослав, червень 2017, Аналіз варіабельності ритму серця для прогнозування епілептичних нападів / Heart rate variability analysis for epileptic seizure prediction
 3. Агарков Артем, червень 2017, Аналіз стаціонарності ритму серця / Heart rate stationarity analysis
 4. Гарматюк Дмитро, червень 2017, Аналізатор електроміограм для визначення м'язових синергій / Electromyogram analyzer for muscle synergy detection
 5. Манько Максим, червень 2017, Аналіз зображень МРТ для діагностики хвороби Альцгеймера / MRI Image processing techniques for Alzheimer's Disease diagnosis
 6. Селезньов Іван, червень 2017, Аналізатор емоційного стану людини на основі біосигналів / Analyzer of human emotional state using biosignals
 7. Домашенко Дмитро, червень 2016, Аналіз МРТ-зображень для діагностики хвороби Альцгеймера / Image processing techniques for Alzheimer Disease diagnosis
 8. Котючий Іван, червень 2016, Програмно-апаратний комплекс для діагностики апное сну / Systems and techniques for apnea diagnosis
 9. Поденежний Роман, червень 2016, Детекція засинання за кермом на основі аналізу електроенцефалограми / Driver drowsiness detection based on electroencephalogram analysis
 10. Удод Владислав, червень 2016, Акселерометричний аналізатор рухів людини / Human movement recognition system using accelerometry
 11. Яненко Микола, червень 2016, Аналізатор електроенцефалограм в інтерфейсі мозок-комп'ютер / Electroencephalogram analysis in Brain-Computer Interface systems
 12. Батулін Данило, червень 2016, Імплантований стимулятор для відновлення функцій мімічних м'язів / Implantable stimulator for mimic muscles functional recovery
 13. Шелестов Іван, червень 2015, Ідентифікація патологічної динаміки ритму серця / Identification of pathologic dynamics of heart rate
 14. Дружинін Валентин, червень 2015, Методи та засоби ентропійного аналізу електроенцефалограм / Methods of entropy analysis of electroencephalograms
 15. Яворський Владислав, червень 2014, Аналіз електроміограм для динамічної оцінки м'язових синергій / Analysis of electromyograms for dynamic estimation of muscle synergies
 16. Сторожук Богдан, червень 2014, Дослідження методів прогнозування епілептиформної активності / Methods of epileptiform activity forecasting
 17. Сагумбаев Иван, червень 2013, Програмні засоби для кросплатформеного аналізу варіабельності ритму серця / Cross-platform software for heart rate analysis
 18. Ваврещук Антон, червень 2013, Дослідження фазової синхронізації електроенцефалограм / Phase synchronization in EEG
 19. Нехай Володимир, червень 2013, Дослідження стаціонарності варіабельності ритму серця / Satationarity of Heart Rate
 20. Поліщук Антон, червень 2013, Аналіз магнітокардіограм та карт електричної активності серця / Analysis of magnetocardiographic images and 2D ECG maps
 21. Авілов Олексій, червень 2013, Ентропійний аналіз електроенцефалограм / Entropy analysis of EEG
 22. Удовиченко Євгеній, травень 2012 р., науковий керівник к.т.н. Верцанова О.В., тема роботи "Іммунологічні нанобіодатчики"
 23. Закорчевний Михайло, травень 2012 р., Дослідження динамічних характеристик активності серця та мозку під час сну /Heart and brain activity dynamics during sleep
 24. Чугуй Олександр, червнь 2011 р., тема роботи "Схемні моделі шкірно-електродного контакту" ("Circuit models of skin-electrode contact")
 25. Крашений Ігор, червнь 2011 р., тема роботи "Методи аналізу викликаних потенціалів для об’єктивної діагностики слуху" ("Techniques for analysis of evoked potentials for objective hearing diagnostics")
 26. Панічев Олег, червнь 2011 р., тема роботи "Методи моделювання сигналів електроенцефалограм" ("Techniques of electroencephalographic signals simulation")
 27. Ставоровський Костянтин, червнь 2011 р., тема роботи "Методи та засоби оцінки глибини анестезії" ("Techniques and devices for depth of anesthesia estimation")
 28. Топіха Олександр, червнь 2011 р., тема роботи "Прогнозування епілептичних нападів методами цифрової обробки сигналів" ("Digital signal processing for epileptic seizures forecasting")
 29. Бігун Єгор, червень 2010 р., тема роботи "Методи дослідження хаотичності роботи мозку" ("Techniques for brain functioning chaoticity evaluation")
 30. Жуков Михайло, червень 2010 р., тема роботи "Часова локалізація патернів в електроенцефалограмі" ("Time localization of patterns in electroencephalogram")
 31. Горичевський Андрій, червень 2009 р., тема роботи "Використання вейвлет-перетворень для аналізу сигналів" ("Utilization of wavelet transforms for signal analysis")
 32. Бєлах Юрій, червень 2009 р., тема роботи "Комп'ютерні системи реєстрації електрокардіограм" ("Computerized systems for electrocardigram registration")
 33. Михайлова Юлія, червень 2009 р., тема роботи "Аналіз електроенцефалограм для діагностики епілепсій" ("EEG analysis of epilepsy diagnostics")
 34. Шумра Геннадій, січень 2009 р., тема роботи "Системи реєстрації та аналізу електрокардіограм" ("Systems for ECG registration and analysis")
 35. Яновіцька Анна, лютий 2008 р., тема роботи "Методи та засоби моніторингу глибини наркозу" ("Techniques and devices of depth of narcosis monitoring")
 36. Кіркач Олексій, червень 2008 р., тема роботи "Система оцінки варіабельності серцевого ритму" ("System for heart rate variability estimation")
 37. Сливка Василь, червень 2008 р., тема роботи "Визначення функціонального стану людини" ("Estimation of human functional state")
 38. Косик Дар'я, червень 2008 р., тема роботи "Методи і засоби дослідження функціонування мозку людини" ("Techniques and devices of human brain functioning research")
 39. Боділовський Олег, червень 2008 р., тема роботи "Методи оцінки глибини наркозу засобами електроенцефалографії" ("Techniques and devices for evaluation the depth of anesthesia by electroencephalography")
 40. Іностроза Сінтія, червень 2007 р., тема роботи "Методи та засоби сучасної електроенцефалографії" ("Techniques and devices of modern electroencephalography")
 41. Дородних Олег, червень 2007, Вейвлет-аналіз біомедичних сигналів / Wavelet analysis of biomedical signals

REVIEWER

 1. Гонтар Олександр (бакалавр електроніки, червень 2010 р., науковий керівник к.т.н., доц. Заворотний В. Ф.), тема роботи "Система моніторингу та контролю вологості НВЧ-дегідратора"
 2. Нагорний Артем (бакалавр електроніки, червень 2010 р., науковий керівник к.т.н., доц. Заворотний В. Ф.), тема роботи "Система контролю температури мікрохвильового дегідратора"
 3. Вебер Олексій (бакалавр електроніки, червень 2010 р., науковий керівник к.т.н., доц. Заворотний В. Ф.), тема роботи "Сенсорні панелі для системавтоматизованого доступу"
 4. Крячко Денис (бакалавр електроніки, червень 2010 р., науковий керівник д.т.н., проф. акад. НАНУ Свечников С. В.), тема роботи "Високоапертурні оптичні волокна на базі фотонних кристалів"
 5. Спасіченко Сергій (бакалавр електроніки, червень 2009 р., науковий керівник к.т.н., доц. С. А. Найда), тема роботи "Використання звуків низької частоти в офтальмології"
 6. Колодич Богдан (бакалавр електроніки, 2008 р., науковий керівник к.т.н., доц. В.Ф. Заворотний), тема роботи "Мікроелектронні сенсори для діагностики дихання"