Шановні випускники кафедри ЕІ!

На цій сторінці є вся актуальна необхідна інформація щодо оформлення та порядку здачі дипломних робіт та проектів на кафедрі ЕІ. Питання щодо нормоконтролю можна задавати в Telegram-групі.

Увага! Назву кафедри змінено на "каф. Електронної Інженерії". Прохання користуватися новими бланками.

Прохання до Вас:

faq
номери наказів на затвердження тем
терміни здачі дипломів на перевірку
консультації
бланки та правила оформлення

FAQ

Q: Чи існують вимоги до мінімального обсягу роботи? Чи правда, що треба написати не менше 100500 сторінок, інакше мене не допустять до захисту?
A: Ні, вимог до мінімальної кількості сторінок немає. Ви повинні узгоджувати обсяги своєї роботи зі своїм науковим керівником.

Q: Чи можна писати диплом російською мовою?
A: Так. В цьому випадку єдине, що повинно бути написано українською, це РЕФЕРАТ, титульний аркуш, обкладинка папки та бланк завдання.

Q: Яка ще папка O_O ???
A: Див. Методичку, підрозділ 7.3

Q: Чому в дипломній роботі бакалавра такий великий реферат треба писати іноземною мовою?
A: Тому що це вимога Вченої ради ФЕЛ та підтвердження того, що ви знаєте іноземну мову. Якщо цього реферату не буде, ви не будете допущені до захисту.

Q: Чи треба друкувати великі плакати до захисту?
A: Ні. Захист може бути тільки з використанням презентації.

Q: Чи може диплом на перевірку принести хтось інший окрім мене?
A: Так. Головне, щоб вам передали всі зауваження.

Q: Чи можна принести диплом на перевірку в електронному вигляді?
A: Так, але лише ДО того терміну, коли за календарним планом треба його приносити роздрукованим. Після настання цього терміну дипломи в електронному вигляді перевірятися не будуть.

Q: Чи можна приносити диплом на перевірку поза розкладом консультацій, який вивішений на цій сторінці?
A: Ні.

Q: Яким має бути колір обкладинки пояснювальної записки?
A: Переплітати можна в будь-який колір, з написами або без написів. Якщо на обкладинці будуть написи, треба, щоб вони відповідали: бакалаврам - ДИПЛОМНА РОБОТА, магістрам - МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ.

Q: Чи можна переплітати диплом в червону обкладинку тим, в кого не буде червоного диплому?
A: Так, можна.

Q: Що зшивати в тверду обкладинку, а що треба просто вкласти в паперову папку?
A: Зшивати в тверду обкладинку треба: титульний аркуш, завдання, сам текст, сторінку з описом диплома.
В папку вкладається: 1) зшитий диплом в твердій обкладинці; 2) відзив керівника; 3) рецензія; 4) копії всіх статей та тез доповідей за весь період навчання, в яких Ви є автором (співавтором); 5) роздрукована презентація.

Q: Скільки має бути рецензій та від кого?
A: На всі атестаційні роботи має бути одна рецензія. Рецензії може дати будь-хто, але не співробітник кафедри ЕІ. Якщо рецензент працює не в КПІ -- на рецензії має бути печатка організації.

Q: Чи можна заповнювати титульний аркуш та завдання вручну?
A: Так, можна.

Q:
A:


Розклад консультацій

Консультації з оформлення диплому (нормоконтролю) -- Попов Антон Олександрович:
Прохання при виникненні потреби домовлятися щодо консультацій електронною поштою або по скайпу. Контакти -- на головній сторінці.
тел. для довідок 044-204-9909
Питання щодо нормоконтролю можна задавати в Telegram-групі.
Графік приймання дипломів на нормоконтроль та консультацій:
23.04.2018, 13-45 -- 14-15, 423-12
25.04.2018, 08-00 -- 09-00, 423-12
05.06.2018, 09-00 -- 10-00, 423-12
06.06.2018, 15-30 -- 16-00, 423-12


Календарний план роботи

Попередній захист атестаційних робіт буде організовано (дати будуть повідомлені окремо):
бакалаври: за 5 робочих днів до захисту
На захист потрібно мати презентацію по роботі та електронний варіант роботи.

Надати консультанту з технічної частини готову пояснювальну записку в електронному вигляді (останній день):
магістри:
бакалаври:

Надати консультанту з технічної частини повністю оформлену пояснювальну записку в електронному вигляді (електронною поштою) для остаточної перевірки на відповідність ДСТУ та для перевірки на плагіат (останній день):
магістри:
бакалаври:

Надати секретареві ЕК зшиту пояснювальну записку разом з відзивом керівника, рецензіями та роздрукованим ілюстративним матеріалом (останній день):
магістри:
бакалаври:

Захист магістрів: (резервний день )
Захист бакалаврів: (резервний день )

У разі недодержання календарного плану виконання атестаційної роботи студент не буде допущений до захисту та буде відрахований з університету.
Для захисту атестаційної роботи на наступному засіданні ЕК у грудні 2018-го року треба написати заяву для поновлення на форму навчання за контрактом протягом наступного семестру.


Накази

Номер і дату наказу на затвердження теми та дату здачі закінченної роботи треба вписати у завдання:
Бакалаври: наказ № від . Термін здачі закінченої роботи:
Магістри: наказ № від . Термін здачі закінченої роботи:


Бланки, вимоги до оформлення, зразки документів

Заява на затвердження теми атестаційної роботи
Методичні вказівки до організації виконання атестаційних робіт бакалавра, спеціаліста та магістерських дисертацій
Бланки завдань та титульних аркушів
Методичні рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації "Розроблення стартап проекту"
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ ТА ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ В НАУКОВИХ РОБОТАХ (АВТОРЕФЕРАТАХ, ДИСЕРТАЦІЯХ, МОНОГРАФІЯХ, НАУКОВИХ ДОПОВІДЯХ, СТАТТЯХ ТОЩО), web

Аркуш після завдання в пояснювальній записці для бакалаврів та магістрів повинен містити опис дипломної роботи:
Бланк опису
Зразок оформлення бланку для бакалаврів та магістрів

Зауваження до заповнення бланків:

1. Можна заповнювати бланки вручну.
2. Прізвище, ім'я та по-батькові СТУДЕНТА пишеться повністю; для керівника та консультантів -- прізвище та ініціали.
3. Для консультантів треба вписати номер(и) розділу, виконання якого він консультує.
4. Для керівника треба написати посаду, вчене звання, науковий ступінь.

Посади керівників можливі такі: асистент каф. ЕІ, ст. викл. каф. ЕІ, доц. каф. ЕІ, проф. каф. ЕІ.
Вчені звання керівників можливі такі: доц., проф.
Наукові ступені керівників можуть бути такі: к.т.н., д.т.н., д.м.н., д.ф.-м.н.

Приклади вписування керівників на титульний аркуш:
для В.І. Тимофєєва: проф. каф. ЕІ, проф., д.т.н. В.І. Тимофєєв
для В.О. Москалюка: проф. каф. ЕІ, проф., к.т.н. В.О. Москалюк
для М.М. Коваленка: проф. каф. ЕІ, проф., д.м.н. М.М. Коваленко
для А.О. Попова: доц. каф. ЕІ, доц., к.т.н. А.О. Попов
для Л.О. Худякової: ст. викл. каф. ЕІ Л.О. Худякова