Шановні випускники кафедри ЕІ!

На цій сторінці є вся актуальна необхідна інформація щодо оформлення та порядку здачі дипломних робіт та проектів на кафедрі ЕІ. Питання щодо нормоконтролю можна задавати в Telegram-групі.
Прохання до Вас:

faq
номери наказів на затвердження тем
терміни здачі дипломів на перевірку
консультації
бланки та правила оформлення

FAQ

Q: Чи існують вимоги до мінімального обсягу роботи? Чи правда, що треба написати не менше 100500 сторінок, інакше мене не допустять до захисту?
A: Ні, вимог до мінімальної кількості сторінок немає. Ви повинні узгоджувати обсяги своєї роботи зі своїм науковим керівником.

Q: Чи можна писати диплом російською мовою?
A: Ні, не можна.

Q: Яка ще папка O_O ???
A: Див. Методичку

Q: Чому в в каліфікаційній роботі такий великий реферат треба писати іноземною мовою?
A: Тому що це вимога Вченої ради ФЕЛ та кафедри Електронної Інженерії і підтвердження того, що ви знаєте іноземну мову. Якщо цього реферату не буде, ви не будете допущені до захисту.

Q: Чи треба друкувати великі плакати до захисту?
A: Ні. Захист може бути тільки з використанням презентації.

Q: Чи може диплом на перевірку принести хтось інший окрім мене?
A: Так. Головне, щоб вам передали всі зауваження.

Q: Чи можна принести диплом на перевірку в електронному вигляді?
A: Так, але лише ДО того терміну, коли за календарним планом треба його приносити роздрукованим. Після настання цього терміну дипломи в електронному вигляді перевірятися не будуть.

Q: Чи можна приносити диплом на перевірку поза розкладом консультацій, який вивішений на цій сторінці?
A: Ні.

Q: Яким має бути колір обкладинки пояснювальної записки?
A: Переплітати можна в будь-який колір, з написами або без написів. Якщо на обкладинці будуть написи, треба, щоб вони відповідали: бакалаврам - ДИПЛОМНА РОБОТА, магістрам - МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ.

Q: Чи можна переплітати диплом в червону обкладинку тим, в кого не буде червоного диплому?
A: Так, можна.

Q: Що зшивати в тверду обкладинку, а що треба просто вкласти в паперову папку?
A: Зшивати в тверду обкладинку треба: титульний аркуш, завдання, сам текст, сторінку з описом диплома.
В папку вкладається: 1) зшитий диплом в твердій обкладинці; 2) відзив керівника; 3) рецензія; 4) копії всіх статей та тез доповідей за весь період навчання, в яких Ви є автором (співавтором); 5) роздрукована презентація.

Q: Скільки має бути рецензій та від кого?
A: На всі атестаційні роботи має бути одна рецензія. Рецензії може дати будь-хто, але не співробітник кафедри ЕІ. Якщо рецензент працює не в КПІ -- на рецензії має бути печатка організації.

Q: Чи можна заповнювати титульний аркуш та завдання вручну?
A: Так, можна.

Q:
A:


Розклад консультацій

Консультації з оформлення диплому (нормоконтролю) -- Попов Антон Олександрович:
Прохання при виникненні потреби домовлятися щодо консультацій електронною поштою або по скайпу. Контакти -- на головній сторінці.
тел. для довідок 044-204-9909
Питання щодо нормоконтролю можна задавати в Telegram-групі.
Графік приймання дипломів на нормоконтроль та консультацій:


Календарний план роботи

Попередній захист атестаційних робіт буде організовано (дати будуть повідомлені окремо):
бакалаври: за 5 робочих днів до захисту
На захист потрібно мати презентацію по роботі та електронний варіант роботи.

Надати консультанту з технічної частини повністю оформлену пояснювальну записку в електронному вигляді (електронною поштою) для остаточної перевірки на відповідність ДСТУ та для перевірки на плагіат (останній день):
магістри: 04.12.2018
бакалаври:

Надати секретареві ЕК зшиту пояснювальну записку разом з відзивом керівника, рецензіями та роздрукованим ілюстративним матеріалом (останній день):
магістри: 14.12.2018
бакалаври:

Захист магістрів: 18, 19, 20 грудня 2018 р. (резервний день 21.12.2018)
Захист бакалаврів: (резервний день )

У разі недодержання календарного плану виконання атестаційної роботи студент не буде допущений до захисту та буде відрахований з університету.
Для захисту атестаційної роботи на наступному засіданні ЕК у травні 2019-го року треба написати заяву для поновлення на форму навчання за контрактом протягом наступного семестру.


Накази

Номер і дату наказу на затвердження теми та дату здачі закінченної роботи треба вписати у завдання:
Бакалаври: наказ № від . Термін здачі закінченої роботи:
Магістри: наказ № від . Термін здачі закінченої роботи:


Бланки, вимоги до оформлення

Бланки завдань та титульних аркушів:

Титульний аркуш, що треба наклеїти на паперову папку
Титульний аркуш диплома бакалавра
Титульний аркуш магістерської дисертації
Бланк завдання диплома бакалавра
Бланк завдання магістерської дисертації

Зауваження до заповнення бланків:

1. Можна заповнювати бланки вручну, але бажано надрукувати.
2. Прізвище, ім'я та по-батькові СТУДЕНТА пишеться повністю; для керівника та консультантів -- прізвище та ініціали.
3. Для консультантів треба вписати номер(и) розділу, виконання якого він консультує.
4. Для керівника треба написати посаду, вчене звання, науковий ступінь.

Посади керівників можливі такі: асистент каф. ЕІ, ст. викл. каф. ЕІ, доц. каф. ЕІ, проф. каф. ЕІ.
Вчені звання керівників можливі такі: доц., проф.
Наукові ступені керівників можуть бути такі: к.т.н., д.т.н., д.м.н., д.ф.-м.н.

Приклади вписування керівників на титульний аркуш:
для В.І. Тимофєєва: проф. каф. ЕІ, проф., д.т.н. В.І. Тимофєєв
для В.О. Москалюка: проф. каф. ЕІ, проф., к.т.н. В.О. Москалюк
для М.М. Коваленка: проф. каф. ЕІ, проф., д.м.н. М.М. Коваленко
для А.О. Попова: доц. каф. ЕІ, доц., к.т.н. А.О. Попов
для Л.О. Худякової: ст. викл. каф. ЕІ Л.О. Худякова