Шановні випускники кафедри ЕІ!

На цій сторінці є вся актуальна необхідна інформація щодо оформлення та порядку здачі дипломних робіт та проектів на кафедрі ЕІ.

Увага! Назву кафедри змінено на "каф. Електронної Інженерії". Прохання користуватися новими бланками.

Прохання до Вас:

faq
номери наказів на затвердження тем
терміни здачі дипломів на перевірку
консультації
бланки та правила оформлення

FAQ

Q: Чи існують вимоги до мінімального обсягу роботи? Чи правда, що треба написати не менше 100500 сторінок, інакше мене не допустять до захисту?
A: Ні, вимог до мінімальної кількості сторінок немає. Ви повинні узгоджувати обсяги своєї роботи зі своїм науковим керівником.

Q: Чи можна писати диплом російською мовою?
A: Так. В цьому випадку єдине, що повинно бути написано українською, це РЕФЕРАТ, титульний аркуш, обкладинка папки та бланк завдання.

Q: Яка ще папка O_O ???
A: Див. Методичку, підрозділ 7.3

Q: Чому в дипломній роботі бакалавра такий великий реферат треба писати іноземною мовою?
A: Тому що це вимога Вченої ради ФЕЛ та підтвердження того, що ви знаєте іноземну мову. Якщо цього реферату не буде, ви не будете допущені до захисту.

Q: Чи треба друкувати великі плакати до захисту?
A: Ні. Захист може бути тільки з використанням презентації.

Q: Чи може диплом на перевірку принести хтось інший окрім мене?
A: Так. Головне, щоб вам передали всі зауваження.

Q: Чи можна принести диплом на перевірку в електронному вигляді?
A: Так, але лише ДО того терміну, коли за календарним планом треба його приносити роздрукованим. Після настання цього терміну дипломи в електронному вигляді перевірятися не будуть.

Q: Чи можна приносити диплом на перевірку поза розкладом консультацій, який вивішений на цій сторінці?
A: Ні.

Q: Яким має бути колір обкладинки пояснювальної записки?
A: Переплітати можна в будь-який колір, з написами або без написів. Якщо на обкладинці будуть написи, треба, щоб вони відповідали: бакалаврам - ДИПЛОМНА РОБОТА, спеціалістам - ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ, магістрам - ДИПЛОМНА РОБОТА або МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ.

Q: Чи можна переплітати диплом в червону обкладинку тим, в кого не буде червоного диплому?
A: Так, можна.

Q: Що зшивати в тверду обкладинку, а що треба просто вкласти в паперову папку?
A: Зшивати в тверду обкладинку треба: титульний аркуш, завдання, сам текст, сторінку з описом диплома.
В папку вкладається: 1) зшитий диплом в твердій обкладинці; 2) відзив керівника; 3) рецензія; 4) копії всіх статей та тез доповідей за весь період навчання, в яких Ви є автором (співавтором); 5) роздрукована презентація.

Q: Скільки має бути рецензій та від кого?
A: На всі атестаційні роботи має бути одна рецензія. Рецензії може дати будь-хто, але не співробітник кафедри ФБМЕ. Якщо рецензент працює не в КПІ -- на рецензії має бути печатка організації.

Q: Чи можна заповнювати титульний аркуш та завдання вручну?
A: Так, можна.

Q:
A:


Розклад консультацій

Консультації з оформлення диплому (нормоконтролю) -- Попов Антон Олександрович:
Прохання при виникненні потреби домовлятися щодо консультацій електронною поштою або по скайпу. Контакти -- на головній сторінці.
тел. для довідок 204-9909
Графік приймання дипломів на нормоконтроль та консультацій:
19.05.2017, 08-00 -- 09-00, 423-12
22.05.2017, 11-30 -- 12-00, 423-12
24.05.2017, 15-00 -- 15-50, 423-12
06.06.2017, 14-00 -- 15-00, 423-12
07.06.2017, 14-00 -- 15-00, 423-12
12.06.2017, 13-00 -- 14-00, 423-12
14.06.2017, 17-00 -- 18-00, 423-12
16.06.2017, 11-00 -- 12-00, 423-12
19.06.2017, 13-00 -- 14-00, 423-12


Календарний план роботи

Надати консультанту з технічної частини готову пояснювальну записку в електронному вигляді (останній день):
магістри: 06.06.2017
бакалаври: 06.06.2017

Надати консультанту з технічної частини роздруковану пояснювальну записку (останній день):
магістри: 14.06.2017
бакалаври: 14.06.2017

Надати секретареві ДЕК зшиту пояснювальну записку разом з відзивом керівника, рецензіями та роздрукованим ілюстративним матеріалом (останній день):
магістри: 16.06.2017
бакалаври: 16.06.2017

Захист магістрів: 19.06.2017, 14-00, 410-12 (резервний день 23.06.2017, 410-12, 14-00)
Захист бакалаврів: 20-22.06.2017, 10-00, 413-12 (резервний день 23.06.2017, 413-12, 10-00)

У разі недодержання календарного плану виконання атестаційної роботи студент не буде допущений до захисту та буде відрахований з університету.
Для захисту атестаційної роботи на наступному засіданні ДЕК у червні 2018-го року треба написати заяву для поновлення на форму навчання за контрактом протягом наступного семестру.


Накази

Номер і дату наказу на затвердження теми та дату здачі закінченної роботи треба вписати у завдання:
Бакалаври: наказ № 1564-с від 17.05.17. Термін здачі закінченої роботи: 16.06.2017
Карнаух: наказ № 1662-с від 01.06.17. Термін здачі закінченої роботи: 16.06.2017
Магістри: наказ № 1157-с від 16.03.17. Термін здачі закінченої роботи: 16.06.2017


Бланки, вимоги до оформлення, зразки документів

Заява на затвердження теми атестаційної роботи
Методичні вказівки до організації виконання атестаційних робіт бакалавра, спеціаліста та магістерських дисертацій
Методичні рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації "Розроблення стартап проекту"
Бланки завдань та титульних аркушів
Шаблони рамок для дипломного проекту спеціалістів
Зразок оформлення бланку для спеціалістів (вшивається після завдання)

Аркуш після завдання в пояснювальній записці для бакалаврів та магістрів повинен містити опис дипломної роботи:
Бланк опису
Зразок оформлення бланку для бакалаврів та магістрів

Зауваження до заповнення бланків:

1. Можна заповнювати бланки вручну.
2. Прізвище, ім'я та по-батькові СТУДЕНТА пишеться повністю; для керівника та консультантів -- прізвище та ініціали.
3. Для консультантів треба вписати номер(и) розділу, виконання якого він консультує.
4. Для керівника треба написати посаду, вчене звання, науковий ступінь.

Посади керівників можливі такі: асистент каф. ФБМЕ, ст. викл. каф. ФБМЕ, доц. каф. ФБМЕ, проф. каф. ФБМЕ.
Вчені звання керівників можливі такі: доц., проф.
Наукові ступені керівників можуть бути такі: к.т.н., д.т.н., д.м.н., д.ф.-м.н.

Приклади вписування керівників на титульний аркуш:
для В.І. Тимофєєва: проф. каф. ФБМЕ, проф., д.т.н. В.І. Тимофєєв
для В.О. Фесечко: проф. каф. ФБМЕ, проф., к.т.н. В.О. Фесечко
для М.М. Коваленко: проф. каф. ФБМЕ, проф., д.м.н. М.М. Коваленко
для А.О. Попова: доц. каф. ФБМЕ, доц., к.т.н. А.О. Попов
для Л.О. Худякової: ст. викл. каф. ФБМЕ Л.О. Худякова